كدكاربري :     رمز عبور :   
منوي پورتال دانشجويي
 
 


تاريخ درج آگهي :‌ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
 

اطلاعيه خيلي مهم :

با توجه به اينكه از اين پس حضور در دانشگاه و امتحانات پايان ترم با كارت دانشجويي ممكن خواهد بود ، لذا دانشجويان محترمي كه تاكنون كارت دانشجويي خود را دريافت ننموده اند ، هرچه سريعتر جهت دريافت كارت دانشجويي به اداره ثبت نام دانشگاه واقع در ساختمان مركزي مراجعه نمايند.